Skip to content

Продажба и смяна на дискове и накладки

Смяна на дискове и накладки

Устройство на спирачната система

Спирачната система е устройство за намаляване на скоростта на автомобила или за неговото напълно спиране. При този процес кинетичната енергия се превръща в топлинна посредством триене. Компонентите на спирачната система са: спирачни дискове, спирачни барабани, спирачни апарати, накладки, спирачна помпа, спирачни цилиндри, спирачни маркучи, сервоусилвател, спирачна течност.